Inscrie-te la cursul: Cum iti deschizi un magazin online pas cu pas

  • Acasă
  • Publicitate
  • Un raport MIT arată impactul pe care soluțiile de conectivitate îl pot avea în procesul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon generate de industrii

Un raport MIT arată impactul pe care soluțiile de conectivitate îl pot avea în procesul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon generate de industrii

Un nou raport realizat de MIT (Massachusetts Institute of Technology), cu sprijinul companiei Ericsson, arată impactul favorabil pe care implementarea soluțiilor de conectivitate îl poate avea în procesul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon generate de unele dintre cele mai poluante sectoare industriale. Denumit „Decarbonizarea industriilor cu ajutorul soluțiilor de conectivitate și al tehnologiei 5G”, raportul se bazează pe informațiile oferite de liderii din domeniul tehnologiei, din mediul de afaceri și din sectorul producătorilor de energie din surse regenerabile de la nivel global.

Picture

Raportul evaluează modul în care utilizarea soluțiilor de conectivitate, inclusiv a tehnologiei 5G și a altor tehnologii mobile digitale, poate facilita reducerea emisiilor de dioxid de carbon la nivelul sectorului energiei și electrificării, al producției și al transporturilor.

Sectorul energetic, cel al producției și cel al transporturilor se numără printre cele mai mari surse de poluare de la nivel global. În ansamblu, utilizarea energiei este factorul responsabil pentru aproximativ două treimi din emisiile de gaze cu efect de seră (GHG emissions), incluzând atât emisiile generate de activitatea propriu-zisă a acestor 3 sectoare, cât și energia consumată de alte sectoare. Acesta este alcătuit din 32 de gigatone (Gt) de emisii anuale de CO2, și alte 3,3 Gt de alte emisii. Sectorul de producție este responsabil pentru 17 Gt de emisii anuale de CO2, ceea ce reprezintă 32% din totalul de la nivel global. Emisiile generate de activitățile din transporturi totalizează anual 8,6 Gt de CO2, ceea ce reprezintă 16% din totalul pe plan global. Așadar, o reducere a emisiilor de dioxid de carbon în aceste sectoare, ar avea un impact substanțial în îndeplinirea obiectivelor din Acordul de la Paris, și în menținerea temperaturii medii globale cu 1,5°C peste nivelul înregistrat în perioada preindustrială.

Raportul arată că atât tehnologia 5G, cât și alte tehnologii mobile digitale pot accelerara semnificativ eforturile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Acest lucru este posibil ca urmare a rapidității cu care aceste soluții pot fi implementate, a latenței scăzute pe care o oferă, precum și datorită faptului că, prin implementarea lor, organizațiile pot să interconecteze și să gestioneze de la distanță active aflate în locuri diferite.

Dintre principalele constatări care reies din acest raport, amintim:

  • Tehnologia 5G este esențială în vederea eficientizării proceselor operaționale și a creșterii gradului de sustenabilitate a acestora. Pe lângă îmbunătățirile semnificative ale performanței operaționale, tehnologiile mobile digitale, inclusiv tehnologia 5G, ajută organizațiile să-și îmbunătătățească gradul de sustenabilitate, odată cu creșterea gradului de eficiență energetică, datorită unei monitorizări mai precise.  Totodată, organizațiile își pot reduce unele costuri, precum cele aferente achiziționării materialelor și colectării / procesării deșeurilor, ca urmare a optimizării practicilor de management.
  • Datele generate în rețelele mobile pot îmbunătăți capacitățile de analiză. Datele generate de dispozitivele IoT și de vehiculele autonome le oferă factorilor de decizie din organizații o vizibilitate mai mare asupra operațiunilor și o imagine de ansamblu mai clară asupra activităților care generează emisii de gaze cu efect de seră. Acest lucru poate crea o platformă de analiză puternică, care poate sprijini factorii de decizie în procesul de reducere a emisiilor poluante.
  • Unele dintre sectoarele care generează cele mai multe emisii poluante sunt interconectate. Multe organizații sunt interconectate prin modele operaționale interdependente și ecosisteme de afaceri care utilizează, deja, date partajate. Tehnologia 5G poate ajuta la interconectarea unor sisteme mai mari pentru a permite partajarea unor cantități însemnate de date între diferitele lanțuri de aprovizionare, rețele logistice și energetice – ceea ce ar reprezenta un adevărat progres în direcția reducerii emisiilor de dioxid de carbon.

Guvernele și companiile resimt presiunea de a dezvolta și integra noi modalități ecologice de producere și consum al energiei și al altor materiale, astfel încât emisiile de dioxid de carbon să fie reduse într-un timp cât mai scurt.

În luna august a acestui an, Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice, constituit la nivelul ONU (IPCC) a lansat cea de-a șasea ediție a raportului său, în care se arată că, fără o reducere substanțială și imediată a emisiilor de dioxid de carbon (CO2) și a altor emisii de gaze cu efect de seră, planeta se va confrunta cu o serie de schimbări climatice ireversibile, iar acestea vor avea efect asupra fiecărei componente a vieților noastre – de la producția de alimente, la tiparele de migrație și economia globală.

Erik Ekudden, Senior Vice President și Chief Technology Officer, în cadrul Ericsson, a declarat: „Prin intermediul tehnologiilor conectate, atât sectoarele private, cât și cele publice pot identifica și valorifica toate tipurile de soluții și scenarii de utilizare pe care le pot implementa, astfel încât să reușească să combată schimbările climatice. Eficientizarea activităților de logistică și producție, a sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile, precum și implementarea transportului ecologic sunt doar câteva dintre scenariile de utilizare care ne sunt cunoscute tuturor. Este clar că ne confruntăm cu o provocare în ceea ce privește consumul global de energie, efectele poluării cu CO2 și utilizarea ineficientă a resurselor. Trebuie, așadar, să apelăm la acele tehnologii care să permită rapid schimbarea și credem că tehnologia 5G este unul dintre instrumentele cele mai puternice pe care le avem pentru a face acest lucru”.

Citiți raportul: „Decarbonizarea industriilor cu ajutorul soluțiilor de conectivitate și al tehnologiei 5G”

Lasă un răspuns